Aile Psikolojisi Üzerine


0

Aile, toplumun bir yansıması gibi adlandırılabilecek en küçük yapı birimidir. Ailelerin yapısı ve oluşumları çok çeşitli farklılıklar göstermekle birlikte en salt şekliye aile; anne baba çocuk bireylerini içeren bunların bir arada yaşamasından oluşan yapıdır. Tarif ettiğimiz anne baba çocuktan oluşan çekirdek aile, bunların yanında büyükbaba büyükanne hala dayı vs bireylerin de yer alması halinde birimimiz geniş aile adını alır.Toplumu oluşturan birim olduğu için ailedeki bireylerin sağlığı, iyi ruh halinde olması toplum için büyük ölçüde

önemlidir. Bunların sağlanmasında da aile içi iletişim

büyük rol oynamaktadır. Aile içinde iletişim sözel veya sözel olmayan şekillerde gerçekleşebilir. Sözel iletişim konuşarak bir şeyleri çözmeye dayanırken, sözel olmayan iletişim daha çok göz temasıyla oluşur. Temelinde otorite vardır denilebilir.

Toplumda olan aileler çok çeşitli olmasına rağmen çeşitli kalıplarda bunları inceleyebiliriz. 4 çeşit aile vardır.Bunlar; kapalı,gelişigüzel,açık ve eşzamanlı ailelerdir. Geleneksel aileler de dediğimiz kapalı ailelerde kararlar hiyerarşik işleyişte,çocuk bireyselliği az ve kurallar katıdır.

Gelişigüzel aileler; bir önceki aile tipimizle tamamen ters yapıdaki bireyselliği önemseyen, çocuk yaratıcılığını bireysellik ile geliştiren,sınırların az özgürlüğün çok olduğu aile yapısıdır. Açık aileler; kararlar ortak alınır ancak bir yandan da bireysellik ve aile bütünlüğü önemlidir.Sözel iletişim ve güven maksimum düzeydedir.Eşzamanlı aileler; iletişim sözel değildir. Rutin, düzenli bir hayat vardır.Anlaşmada problemler yaşanabilir, samimiyet azalmıştır. Kişiler birbirine bakarak ne demek istediklerini anlatabildiklerini düşünmektedir.

Aile psikolojisini tanımlamak amaçlı 3 kuram vardır. Bunlar; bütünlük, uyum ve iletişimdir.

Bütünlük yani bağlılık da diyebileceğimiz bu kavram, aile bireylerinin arasında duygusal bağ ve yakınlığı ifade eder. 4 düzeyi vardır.

Azdan çoğa doğru sıralandığında bunlar,

-kopuk:Bağımsızlık var aile içinde ortak yapılan bir takım aktivite plan program ya da ortak duygusal bağ yoktur.

-ayrı ve  -bağlı: Değişik derecelerde bağlılık ve bireysellik vardır.

-içiçe: Bireysellik hemen hemen kaybolmuş. Aile kendi içinde bütün ve dışa kapalıdır.

Uyum:  Aile içi liderlik, rol ilişkilerindeki değişebilirliği ifade eder. Bu da 4 düzeyde incelenebilir. Bunlar: Düzensiz, Esnek, Yapılandırılmış, Katı.

Düzensiz; Kurallar çok azdır.

Esnek ve Yapılandırılmışa demokratik denilebilir,

Katı ise; bu düzeyde de kurallar çok katıdır.

İletişim: Sözel ve sözel olmayan iki tip iletişimden bahsedilebilir.

Aile yaşam döngüsünü inceleyelim. Ailenin yaşam döngüsü bazı ailelerde tamamlanırken bazı ailelerde yarım kalabilir. Örneğin evlenen iki insan çocukları olmadan boşanabilir ve evlerini ayırdıkları ailelerinin yanlarına döndükleri için hem kendi döngüleri hem de ailelerinin döngüleri yarım kalabilir. Öncelikle bir ailenin oluşabilmesi için birbirini seven, evlenmelerinde bir sakınca olmayan iki insanın evlenmesiyle aile oluşur. Evlenme ile birlikte evlilik kavramı, iki aileden yeni bir aile oluşmasından kaynaklanan akrabalık ilişkileri, çocuğa hazırlık anne baba olmaya hazırlığı içeren evredir. Çocuk sahibi olma evresi; anne baba olmaya alışma ve çocukla yaşamaya alışmayı içerir. Okul çağı; anne baba çocuk ve artık bir kardeşten bahsedebileceğimiz evre artık sadece aile içi uyumu değil, çocuğun okulda arkadaları, öğretmenleriyle ailenin de bu çevrelerle uyum göstermesini kapsar. Ergenlik ve Olgunlaşma evreleri; çocuğun karakterinin oluşması hayatının yönlendirilmesi gibi önemli aşamaları gösteririr.Sonrasında erkek çocuklar için askere gitme, evlenme yani çocuğun büyümesi diyebileceğimiz evre meydana gelir.artık orta yaşlı ebeveynler bir süre sonra da büyükanne büyükbaba olma durumu, son olarak da artık ile bireylerinin yaşlanması bu sürecin son aşamasıdır.

 


Beğendin mi? Arkadaşlarınla Paylaş O Zaman!

0
Derin

0 Comments

Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Önemsiz Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Hikaye/Olay
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Listesi
Oylanabilir Liste
Upvote or downvote to decide the best list item
Akış
Özel Akışları yapmak için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı